Nye advokatfullmektiger i Harris

22. januar 2024

Anders Våge og Sveinung Nes er nye advokatfullmektiger i Harris. Vi ønsker velkommen på laget.

Anders Våge

Anders Våge kom til Harris i januar 2024. Han kommer fra Bergen kommune, Byrådsavdeling for finans, næring og eiendom, hvor han har arbeidet med personvern og informasjonssikkerhet. Anders har med seg viktig kompetanse om personvern, GDPR, offentlige anskaffelser, arbeidsrett og forvaltningsrett fra ulike stillinger i stat, kommune og politikk.

I Harris skal Anders hovedsakelig jobbe med bistand til offentlig sektor, hvor hans interesse for problemstillinger i skjæringspunktet mellom jus og politikk kommer svært godt med. 

Harris jobber bredt i offentlig sektor, og har gjennom mange år opparbeidet seg inngående erfaring både om regelverket, samt om de ulike kommunenes, fylkeskommunenes og statlige institusjonenes organisering og praksis. Harris har mange rammeavtaler med statlige selskap, kommuner og fylkeskommuner. Det er en naturlig utveksling av fag og folk mellom Harris, det offentlige og det private næringsliv. Vi ser på Anders erfaring som svært verdifull for våre klienter og vår organisasjon, og gleder oss over å ha han med på laget.

Anders sier selv at han gleder seg til å ta fatt på spennende oppgaver i Harris og utvikle seg videre som jurist. Han ser frem til å bli en del av Harris sitt sterke fagmiljø og håper å kunne bruke erfaringen sin til å gi god bistand til Harris sine klienter, både juridisk og strategisk.

Sveinung Nes

Sveinung Nes har vært en del av vårt miljø i Harris en stund. Det er gledelig at han nå er på plass som advokatfullmektig. Sveinung kommer rett fra studiet og skal jobbe i Harris privatavdeling, fortrinnsvis med saksfelt ekspropriasjon, familie, arv og skifte, fast eiendom, tingsrett og tvist etter kjøp/salg av eiendom.

Sveinung hadde traineeopphold i Harris i mai 2023 og skrev masteroppgaven sin her gjennom vår skriveplassordning på slutten av samme år. Han skrev masteroppgaven «Bevistilgang til privat heim under saksførebuinga i sivile saker» og vi vet nå at oppgaven stod til A. Vi benytter anledningen til å gratulere Sveinung med oppgaven. Godt jobbet!

Harris tar  ansvar for å skape kompetansearbeidsplasser, der folk virkelig får utvikle talentet sitt. Det er sånn vi både beholder og henter kloke hoder vestover. Sveinung er en ung advokatfullmektig med et stort potensial. Han er en naturlig relasjonsbygger og et utpreget ja-menneske. Vi er veldig glad for å ha deg med på laget.

Sveinung takker for gratulasjoner og veldig god støtte under masteroppgaveskrivingen. « Ei spesiell takk til Ingrid Kyvig som brukte mykje tid med meg på masteroppgåva undervegs, både i og utanfor jobbtid. Det set eg veldig stor pris på. Å ha skriveplass i Harris var særs lærerikt, men ikkje minst sosialt og morosamt. Gjengen her er veldig artig og trivelig!
No er det veldig stor stas å vere på plass i ny rolle som advokatfullmektig, og veldig kjekt å komme rett på jobb i flunkande, nye lokaler i Vestlandshuset. Eg ser fram til å lære av dei mange dyktige folka rundt meg i åra som kjem!»

Velkommen til Harris, Sveinung og Anders!