Vi gratulerer vår dyktige kollega Vibeke Frøyseth med advokatbevilling!

30. august 2023

Vibeke Frøyseth har jobbet som advokatfullmektig i Harris siden 2021. Hun har nå fått sin velfortjente advokatbevilling.

Spisskompetanse for transformasjon og byutvikling i Bergen

Vibeke kom til Harris i 2021 med bakgrunn som bla. prosjektleder i WPS Norge AS og en rekke ulike avdelinger i Bergen kommune, bl.a Byrådsavdeling for byutvikling, Etat for byggesak og private planer, Etat for utbyggingsavtaler og Bymiljøetaten.

Vibeke besitter spisskompetanse innenfor plan- og bygningsrett og i særdeleshet utbyggingsavtaler, formulering av rekkefølgebestemmelser og øvrige planbestemmelser, samt utarbeidelse av gjennomføringsstrategier i fortettings- og transformasjonsområder. Hun er svært viktig ressurs for Harris og våre klienter.

Erfaring fra kommunalt og privat perspektiv

Vibeke har jobbet med store områdeplaner og utbyggingsavtaler/gjennomføringsavtaler for en rekke kommuner bla. Bergen, Lindås/Alver, Meland, Stad og Ski/Nordre Follo. Dette har gitt en verdifull erfaring fra den kommunale siden.
Når Vibeke bistår private utbyggere har hun verktøykassen som er nødvendig for en smidig prosess.

En fantastisk kollega

Vibeke er dessuten er fantastisk kollega og samarbeidspartner. Hun er en naturlig anlagt formidler og en dyktig foredragsholder.
Vi er så glade for at du nå kan kalle deg advokat i Harris.