Vi gratulerer vår gode kollega Maria Sterri Fjell med advokatbevilling!

27. oktober 2023

Maria Sterri Fjell har fått advokatbevilling

Maria Sterri Fjell kom til Harris som advokatfullmektig i 2022. Vi kjente Maria litt fra før, da hun hadde vært hos oss som trainee i 2021.

I Harris jobber Maria mye med insolvens og restrukturering, herunder konkursbo. I tillegg jobber hun med tvist etter kjøp eller salg av eiendom.

Hun har også kompetanse på personskade og har tidligere jobbet som Juridisk førstekonsulent ved Nasjonalt klageorgan for helsetjenesten, sekretariatet for Pasientskadenemnda.

Maria har i tillegg til Master i rettsvitenskap fra Universitetet i Bergen en Bachelor i politikk og internasjonale relasjoner fra University of York, Storbritannia.

Vi gratulerer så mye med advokatbevilling Maria!