Vi styrker oss ytterligere på plan- og bygningsrett.

18. februar 2020

Vi opplever betydelig økende oppdragsmengde i vår eiendomsavdeling og behovet for spesialistkompetanse øker innen et fagfelt, som blir stadig mer komplisert. Vi er veldig fornøyd med å ha fått med Nina Forland Klepsvik på laget og styrker med dette vår eiendomsavdeling slik at vi på best mulig måte kan møte kravene som stilles fra våre klienter.

Foto: f.v Ingrid Sævold Moe, Nina Forland Klepsvik, Olav Pedersen.

Alltid oppdatert

Plan og bygningsrett er et svært levende rettsfelt der det skjer noe «hele tiden». Det skjer på nasjonalt nivå med nye lover, forskrifter, rundskriv, retningslinjer og avgjørelser, men også på lokalt nivå med kommuneplaner, kommunedelplaner, områdeplaner, reguleringsplaner, byvekstavtaler m.m.

Vi i Harris Advokatfirma er alltid oppdatert og tar en aktiv rolle i samfunnsdebatten, det gir oss en førstehånds kunnskap om hva som rører seg på feltet.

Verdifull kompetanse

Partner, og leder for eiendomsavdelingen i Harris, Olav Pedersen er svært fornøyd med å ha fått Nina med på laget:

«Nina Forland Klepsvik vil tilføre oss verdifull kompetanse. Sammen med Ingrid Sævold Moe som ble ansatt i oktober, har vi nå to ansatte som har arbeidet på byggesak i Bergen kommune og deretter arbeidet i mange år som ansvarlig søker i Sweco. Vi har nå kompetanse og kapasitet til å være rådgivere i store og kompliserte utbyggingsprosjekt. Nina og Ingrid gir oss en svært god kompetanse som komplimenterer en allerede solid avdeling.»

På spørsmål om hvorfor valget falt på Harris, svarer Nina Forland Klepsvik følgende:

«Med min bakgrunn der jeg har arbeidet i Statens kartverk Tinglysingen og med plan- og byggesak i kommunen og i Sweco, og så var Harris en naturlig arbeidsgiver å søke seg mot. Harris har et sterkt fagmiljø knyttet til fast eiendom, og jeg gleder meg til å bli med på veien videre.»

Plan- og bygningsrett hos Harris

Nina kommer til et solid miljø innenfor plan- og bygningsrett hos Harris. Vi bistår eiendomsutviklere, utbyggere, byggherrer, grunneiere, kommuner, privatpersoner og en rekke rådgivere (arkitekter, planleggere, ansvarlig søkere m.m.) i alle deler av plan- og bygningsretten og tilgrensende områder.

Du kan lese mer om plan- og bygningsrett hos Harris her.